telefoon +31 (0)45 400 9721

Project: Verduurzaming transportpompen Mijnwater BV

Mijnwater B.V. is een zéér innovatief, duurzaam energiebedrijf. Mijnwater B.V. wint warmte en koude uit grondwater dat uit de oude staatsmijnen onder de stad Heerlen omhoog gepompt wordt. Nadat de warmte en/of koude uit het grondwater onttrokken is, wordt het grondwater terug in het mijnstelsel geleid. Met de onttrokken warmte en koude worden diverse grote gebouwen, die verspreid liggen door de stad Heerlen, verwarmd en gekoeld. Het medium van deze warmte en koude is water. Dit water wordt middels diverse pompstations en leidingnetten door de stad getransporteerd.

De uitgevoerde werkzaamheden vonden plaats met als hoofddoel om het energieverbruik van de warmtetransportinstallatie verder terug te dringen. Mijnwater B.V. draait immers niet alleen om het opwekken van duurzame energie, maar tevens om het besparen van energie in hun eigen bedrijfsvoering. 

Voor Pompen Service Limburg was dit project een uitstekende gelegenheid om op een constructieve manier mee te werken aan de energietransitie. Tijdens dit proces zijn wij zeer positief verrast door de betrokkenheid en de kennis van Mijnwater B.V.

Samen sterk voor een duurzame toekomst!