telefoon +31 (0)45 400 9721

Project: Renovatie influent gemaal RWZI Simpelveld

In opdracht van het Waterschapsbedrijf Limburg (WBL) heeft Pompen Service Limburg 2 droog opgestelde pompen aan de influentzijde van de zuivering vervangen. In samenwerking met SBE  zijn de oude Stork pompen gedemonteerd. Vervolgens zijn de nieuwe droog opgestelde 16,5 kW. Flygt pompen met verende N-waaier op hun plek gezet en voorzien van onderhoudsrails en een rollend motorframe. Dit met het oog op de onderhoudsvriendelijkheid van de pompinstallatie. Na de pompen verankerd en ondersabeld te hebben, is het leidingwerk en de ondersteuningsconstructie hiervoor “in het werk” op maat gemaakt. Als laatste stap zijn de pompen elektrisch aangesloten en getest. De nieuwe pompen verpompen meer water en verbruiken minder stroom dan de oude pompen. Zodoende heeft de influentzijde van de waterzuivering in Simpelveld tijdens zijn noodzakelijke renovatie meteen een mooie inhaalslag gemaakt op het gebied van duurzaamheid. Twee vliegen in één klap!