telefoon +31 (0)45 400 9721

Project: Engineering en realisatie First Flush gemaal Inter Sprint

In samenwerking met Geo Infra  heeft Pompen Service Limburg de engineering op mechanisch en elektrotechnisch vlak uitgevoerd voor de afwateringsinstallatie van het buitenterrein van een nieuw te realiseren bedrijfshal van Intersprint te Moerdijk. Voor dit project diende een pompinstallatie gerealiseerd te worden met een capaciteit van ca. 450 m3/uur. Het bijzondere aan deze installatie is dat er een first flush functie geïntegreerd moet zijn in de besturing.

Een first flush houdt in dat, indien er een regenbui valt, het eerste water dat in de pompinstallatie binnen komt vervuild is. Deze vervuiling kan variëren van zwerfvuil tot olie en andere substanties die zich op het buitenterrein kunnen bevinden. Indien het gaat regenen, dan spoelt deze vervuiling de pompinstallatie in. Dit vervuilde water dient via een olie- en benzineafscheider op het vuilwaterriool geloosd te worden. Na verloop van tijd is de vervuiling van het buitenterrein afgespoeld en mag het hemelwater op het hemelwaterriool geloosd worden. Om een goed werkende installatie te verkrijgen, dient de mechanische en de elektrische engineering  zeer goed op elkaar te worden afgestemd.

De samenwerking met Geo Infra en Aannemingsbedrijf J. en P. Oomen hebben wij wederom als zeer prettig ervaren. Een hoge mate van flexibiliteit en inzet van alle betrokkenen heeft dit project tot een succes gemaakt!

Bedankt voor de prettige samenwerking!!!