telefoon +31 (0)45 400 9721

We zijn er om u te helpen. Daarbij geloven we niet in one-size-fits-all. Bij onze expertise staan de begrippen kwaliteit, betrouwbaarheid en duurzaamheid centraal.

Engineering

We voeren geheel in eigen beheer, de engineering van nieuwe pompinstallaties, dan wel de re-engineering van bestaande pompinstallaties uit. In samenspraak met u als klant wordt het programma van eisen voor de pompinstallatie opgesteld, waarna we volledig naar uw wens een installatie inrichten en ontwerpen.

Advisering

We staan voor u klaar om u van advies te voorzien omtrent uw pompinstallatie(s). Door onze uitgebreide ervaring en kennis op het gebied van pompinstallaties kunnen wij u wellicht ondersteunen bij het vinden van een oplossing die naadloos aansluit bij uw behoeften. Wij houden ons uiteraard aanbevolen voor een vrijblijvend gesprek.

Nieuwbouw

Het ontwerpen en aanleggen van compleet nieuwe pompinstallaties behoort uiteraard ook tot onze dienstverlening. In samenspraak met u als klant worden de eisen waaraan de installatie moet voldoen in kaart gebracht. We nemen in dit proces een actieve en adviserende rol in, zoals u mag verwachten. Open communicatie, een hoge kwaliteitsstandaard, goede samenwerking en een strakke planning in de uitvoeringsfase. 

Renovatie

Naast het plaatsen van nieuwe pompgemalen voeren we ook in toenemende mate de renovatie van bestaande gemalen uit. Soms betreft het alleen de vervanging van de pomp(en), doch vernieuwing van het gehele leidingwerk in de pompput en/of de vervanging van de verouderde besturingskast zijn ook vaak noodzakelijk.

Slechte contacten in de veelal verouderde besturingskasten zijn méér dan eens de oorzaak van (overbodige) storingen en een verkorte levensduur van de pomp(en). De diverse door ons ontwikkelde producten zijn dusdanig opgezet dat deze niet alleen voor nieuwe pompgemalen maar ook voor te renoveren pompgemalen toe te passen zijn.

Onderhoud

Elke pompinstallatie heeft onderhoud nodig. We hebben de ervaring, de kennis en het materieel om uw pompinstallatie periodiek te onderhouden en te keuren.

Door gedegen onderhoud uit te voeren aan uw installatie kunnen storingen veelal voorkomen worden. Tevens zal de levensduur van uw installatie drastisch verlengd worden. Indien gewenst kunnen we ook een meerjarenbegroting voor u opstellen omtrent het beheer en het onderhoud van uw pompinstallaties.