telefoon +31 (0)45 400 9721

Project: Hoog water pompinstallaties – Gemeente Venlo

Tijdens de evaluatie van het hoog water van de Maas in juli 2022 door gemeente Venlo zijn een aantal verbeterpunten naar voren gekomen. Zo is gebleken dat het wenselijk is om pompinstallaties om de gevolgen van hoog water van de Maas te beperken snel en ongecompliceerd opgebouwd moeten kunnen worden.

Door samen met gemeente Venlo hun pakket van eisen af te stemmen op alle technische mogelijkheden en beperkingen is er gekomen tot een ergonomisch ontwerp van 2 identieke hoogwaterpompinstallaties. Deze installaties kunnen snel verplaatst en opgebouwd worden als zich een hoog water scenario voordoet.

Voor Pompen Service Limburg was het een mooie uitdaging om in dit project mee te kunnen werken in het vinden van simpele, soms niet direct voor de hand liggende oplossingen en dit te vormen tot een logisch geheel. Op deze manier hebben wij de gemeente Venlo kunnen voorzien van de middelen om bij het volgende hoog water scenario zo veel mogelijk de voetjes van de inwoners van Venlo droog te houden!